Fina

Monitora aerobic, tonificació i steps 1997 a 2009

Monitora Pilates – Pabelló d’esports Lliçà d’Amunt 2009 a 2012

Pilates – Alter Salut 2013 a 2014

Professora de pilates en Milnotas 2015